La fotografia consisteix en la combinació de llums i colors, pero no es poden fer d’ una manera aleatoria, per això, existeixen unes normes que s’han de seguir si vols aconseguir la millor foto possible.

Les primeres i més importants són:

La regla dels tres elements: aquesta consisteix en la utilització de tres objectes o persones els quals es volen fotografiar, ja que dona sensació de plenitud i ordre. És el més visual. Si posam dos elements, quedarà massa simètric, i un element queda buid.

La regla dels tres elements

Regla de 1/3 : Aquesta regla consisteix en posar l’element que es vol capturar en una de les interseccions d’ una quadricula de 3×3. Aixó farà que cridi l’atenció, i que l’ull es desvii cap allà. Aquesta regla també s’ha d’utilitzar en l’horitzó, de manera que no quedi enmig, sinó que estigui situat a una tercera part de la imatge

L’ús de l’espai negatiu: La atenció es desvia cap el que és diferent, el que destaca, per tant, per dur a terme aixó, podem fer ús d’un espai negatiu. on la majoria de la imatge no ens proporciona informació (o gairebé gens), i el que veim és el que volem mostrar.

Regla de la mirada : Aquesta regla es fa servir quan una persona no està centrada a la foto, i així donar sensació d’espai. Consisteix en deixar més espai on es dirigeix la mirada, així a part de donar sensació d’espai, també podem fer mentalment com una continuació del lloc i veure que esta observant l’objecte. De manera que la part de l’esquena del objecte casi no ens dona informació.

La regla de la simetria: si volem fotografiar un espai amb formes geometriques, podem utlitzar el recurs de la simetria així ens donarà una sensació de tranquilitat visual. Aquesta regla és molt utilitzada en l’àmbit urbà i arquitectònic.

Diferenciació de l’objete i el fons: Aquest és un element molt utilitzat sobretot amb l’ajuda d’un objectiu, desenfocant el fons de manera que tota l’atenció es dirigeix a tot allò que estigui efocat.

Si el que os interessa és fer millors fotos, aquí vos deixam un vídeo del gran Marcos Alberca, fotògraf.

https://www.youtube.com/channel/UC8hO9SteWO-kZokmAd7Bniw